umely-potokMusíte uznat, že poslouchat zurčení potůčku na své zahradě patří k příjemným záležitostem. Že žádný potůček Vaší zahradou neprotéká? Nevadí! Takovou věc je možné vyřešit uměle s pomocí malého čerpadla a “pár” kamenů…

Na počátku bylo nutné vše vymyslet tak, aby byly splněny následující kritéria:
– potůček byl cenově dostupný
– děti se nemohly zranit ani utopit
– součástí stavby bude malé jezírko s fontánkou
– vše bude pokud možno z přírodních materiálů – z kamene
– možnost vše realizovat svépomocí

Nakonec se vše podařilo vymyslet tak, že vzniklo i malé brouzdaliště a “jeskyně” – vše pro zábavu dětí.

Řešení

Jaký kámen

Kámen v dnešní době patří k dražším stavebním materiálům. V místním zahradnictví jsem vybral kámen – Porfyr Křemičitý. Byl zdánlivě za dostupnou cenu 8,-Kč/kg. Když jsem ale dopočítal, kolik ho budeme potřebovat, vznikla na naše poměry astronomická částka. A za tuto cenu nebyla firma schopná zaručit ani přibližnou velikost dovezeného kamene. Nakonec jsem Porfyr sehnal u výrobce dlažby, kterému při výrobě zbývaly vhodné velikosti a byl rád, že se jich zbaví. Kámen nakonec stál jen zlomek původní ceny a byl v perfektních velikostech.

Stavba

Stavba začala vykopáním a vybetonováním klasických základů. Součástí těchto přípravných prací bylo rozvedení vody a elektro. Voda je k hornímu jezírku přivedena plastovou trubkou, která je po celé svoji délce ve spádu a umožňuje dokonalé vypuštění na zimu. Poté jsme vyzdili jeskyni. Upravování kamenů je možné ručně kladívkem nebo diamantovým kotoučem. Zhruba uprostřed výšky je vybetonovaný strop (první patro). Obvodové kamenné zdivo pokračuje ještě výše a tak vznikl prostor pro jezírko. To tvoří levná černá zednická nádoba. Horní okraj nádoby je stejně vysoko jako kamenná zeď jeskyně. Prostor kolem jezírka je vyplněn zeminou k pozdějšímu osázení. Tím, že je jezírko tak miniaturní a tak vysoko, je pro děti nepřístupné a nehrozí úraz ani utonutí.

Aby voda tekla, potřebuje spád. Toho jsme docílili vyzděním zdi potoka, která se zvolna svažuje ke konci. Zdi jsou vyzděné betonem, proto je betonové i dno potůčku. V některých místech zdi jsem nechal mezi kameny malé mezery k osázení skalničkami. V celé délce potůčku jsou 3 minivodopády.

Z posledního minivodopádu voda stéká do koryta (také vybetonovaného mezi obrubníky). To je správné místo pro brouzdání dětských nožiček. Z koryta voda míří přes nerezovou mřížku do “cílové” nádoby, která je skryta pod podlahou terasy ( v tomto místě výklopnou). Mřížka je zde opravdu nutná – zabraňuje, aby se nečistoty a jiné předměty dostaly k čerpadlu. To opět přečerpá vodu do horního jezírka a tak stále dokola.

Celou soustavu je možné vypnout. Zařízení tak nespotřebovává elektrickou energii, když nejste doma nebo v noci. I když je v betonu koryta zabudovaná kvalitní folie, voda se maličko během provozu ztrácí (vysycháním a mírným rozstřikováním). Je třeba její hladinu hlídat nebo doinstalovat nějakou automatiku dopouštění. Možnost vypnutí je klíčová i protože je třeba děti dostat večer nějak domů…:-)

Autorem řešení, textu a realizace je Michael Sibera

Více info a fotografie na nábytek-dnes.cz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *