Fotografie: rodinný dům

Který způsob vytápění domu je nejlepší?

Zemní plyn nebo kapalný plyn? Ekology kritizované, ale relativně levné uhlí? Biopaliva jako dřevo, pelety či brikety? Výběr paliva pro vytápění domu je jedním z nejtěžších rozhodnutí, kterým musí investor čelit. Jeho důsledky, včetně těch finančních, pocítí ještě mnoho dalších let.

Jaké vytápění domu je nejvhodnější?

Odpověď na otázku, čím dům vytápět, není jednoznačná. Než učiníte správné rozhodnutí, je třeba zvážit několik věcí. Nejdůležitější z pohledu investora je cena nosiče energie, tedy předpokládané náklady na vytápění domu.

Úvahy o výběru paliva by však neměly končit finančními úvahami. Někdy se ukáže, že použití levného paliva není možné z důvodu jeho nedostupnosti nebo problémů s instalací na danou nemovitost.

Je také na zvážení, zda palivo, které si vybereme, vyžaduje skladovací prostor, a pokud ano, zda jsme schopni takové místo najít.

Jedním z výběrových kritérií by měl být i komfort obsluhy topného zařízení – některá lze zapnout a na jejich další ovládání můžete zapomenout, jiná budou vyžadovat pravidelné, ruční doplňování paliva.

Velký význam má také vliv daného nosiče energie na životní prostředí. Ekologie však není levná – často se promítne do vyšší ceny topného zařízení.

 

Jaké vytápění se tedy nejvíce vyplatí?

Pojďme se společně podívat na všechny potenciální způsoby, které nám mohou zajistit teplo domova.

Fotografie: vytápění

Vytápění domu na LPG a zemní plyn

Pokud se nemůžeme připojit k energetické síti, vyplatí se zvážit výběr plynového paliva. Přestože plyn není nejlevnější palivo, díky několika důležitým výhodám je vytápění s ním velmi oblíbené.

Plynové kotle nejsou příliš drahé a instalace jsou dodavatelům dobře známé, takže není problém s jejich instalací a údržbou.

Po spuštění plynového kotle na něj můžeme prakticky zapomenout, protože je zcela bezúdržbový.

Také se nemusíme bát, že během naší nepřítomnosti doma dohoří palivo v kotli a interiéry vychladnou. Dům s plynovým vytápěním lze ponechat bez dozoru.

Poruchy takových instalací jsou poměrně vzácné a všechny kotle jsou výrobci povinně vybaveny četnými pojistkami.

Kromě toho spalování plynu vytváří malé znečištění. Není doprovázeno tvorbou sazí nebo popela, které je nutné pravidelně odstraňovat z kotelny.

TIP: Bez ohledu na druh vytápění nezapomeňte také na zateplení domu. Ta může mít velký vliv na případné tepelné ztráty, a tudíž i na částky na účtech.

 

Zemní plyn

Zemní plyn je k zákazníkům dodáván potrubím, díky čemuž máme záruku nepřetržité dodávky paliva. Než nám však poteče domů, je nutné se ujistit, že v oblasti je plynová síť, na kterou se budeme moci napojit (napojení plynovodu ze vzdálenosti pouhých pár set metrů stojí i několik tisíc korun). Nesmí chybět ani bezpečná instalace propojující objekt s plynovodem a rozvod paliva do jednotlivých přijímačů v domě.

Náklady spojené s dodávkou zemního plynu do domácnosti tvoří jednorázové náklady na připojení objektu k plynárenské síti a následné měsíční vyúčtování. Stejně jako v případě elektřiny platíte za skutečnou spotřebu dle odečtů elektroměrů. Pro danou tarifní skupinu, do které je příjemce kvalifikován, je definován jeden soubor cen. Kvalifikace do tarifních skupin se odvíjí od druhu dodávaného zemního plynu, roční spotřeby paliva a také regionu země, ve které se dům nachází.

Spotřebitelé využívající plyn k vaření, ohřevu vody nebo vytápění domácností jsou obvykle zařazeni do tarifních skupin od 1 do 3, což znamená, že nespotřebují více než 8 000 m³ zemního plynu ročně. Většina zákazníků v ČR je zásobována plynem s vysokým obsahem metanu, pro který jsou tarifní skupiny označeny symbolem „W“. Náklady na vytápění domu o rozloze asi 150 m² jsou asi 30 000 Kč ročně.

 

Zkapalněný plyn

Zkapalněný plyn, známý také jako LPG, je dopravován cisternami do nádrže instalované v blízkosti domu distributory. Kotle na kapalný plyn jsou stejná zařízení, jako ty na zemní plyn, je potřeba pouze speciální hořák.

Pro využití kapalného plynu je potřeba na pozemku vybudovat instalaci zásobníku (pro vytápění většiny rodinných domů s potřebou tepla do 30 kW stačí zásobník o objemu 2700 l) a připojení, přes který plyn z nádrže bude přiveden do domu – jedná se o náklad několika desítek tisíc korun.

Zásobník může být umístěn na pozemku nebo v podzemí, ale druhé řešení se používá zřídka.

Nádrž se plní v průměru dvakrát ročně. V závislosti na smlouvě uzavřené s dodavatelem platíte předem celé množství dodaného plynu nebo na základě skutečné spotřeby po montáži měřiče. Náklady na vytápění LPG jsou přibližně dvakrát vyšší než u zemního plynu.

 

TIP: Nejen izolace, ale i kvalitní střecha může ovlivnit množství tepelných ztrát.

 

Vytápění domu tuhými palivy

Dům můžeme vytápět také uhlím, dřevem nebo dřevěnými peletami.

 

Uhlí

Uhlí je palivo, které vděčí za svou oblibu relativně nízké ceně. Tím však jeho výhody končí. Vytápění uhlím přispívá velkou měrou ke znečišťování životního prostředí (je zdrojem obrovského množství emisí CO2 do atmosféry).

Kromě toho je uhlí nejvyužívanějším neobnovitelným zdrojem energie. Vzhledem k těmto dvěma problémům si musíte uvědomit, že v blízké budoucnosti budeme muset za vytápění domu uhlím draze zaplatit. Nevýhodou tohoto typu vytápění je také nutnost pravidelného doplňování paliva a odstraňování popela (toto vyžaduje většina kotlů na uhlí).

K vytápění domácností se nejčastěji používá černé uhlí. Vyskytuje se v mnoha odrůdách, které se liší obsahem síry a popela a také velikostí částic.

Nejoblíbenějším typem pro spalování v nejjednodušších kotlích je ořech, tedy uhlí o zrnitosti 25-80 mm.

Kotle s automatickými podavači paliva, tzv. retortové, jsou určeny na uhlí hrachového typu (tzv. ekohráchové uhlí), se zrnitostí 5 až 25 mm a mírně nižším obsahem síry a popela.

Moderní kotle používané k jeho spalování jsou plně automatické, nevyžadují údržbu po dobu tří až pěti dnů, díky čemuž je jejich používání pohodlnější. Ve speciálních kotlích lze spalovat i jemné uhlí, levnější než jiné druhy uhlí, ale s nízkou výhřevností.

Pak se však do atmosféry uvolňuje spousta popela a spousta těkavých škodlivin. V poslední době se na trhu objevují tzv. kvalifikovaná paliva. Jedná se o uhelné sortimenty s přísně definovanými fyzikálními a chemickými parametry.

Vzhledem k tomu, že se v současné době vyrábí mnoho různých typů kotlů na uhlí, palivo pro ně by mělo být vždy vybíráno v souladu s pokyny výrobce obsaženými v technické dokumentaci zařízení. Obsahuje informace o druhu a kvalitativních parametrech paliva doporučeného pro konkrétní model kotle. Výrobci také uvádějí, jaký typ paliva je základní a který je náhradou pro konkrétní model kotle.

Náklady na vytápění domu uhlím závisí především na typu a účinnosti topného systému a kvalitě paliva. Moderní automatické kotle na uhlí dokážou dosáhnout účinnosti spalování 80-90 %, čímž je vytápění tímto palivem levné za relativně nízké ceny.

Na vytápění domu o ploše 100 m² potřebujete cca 3 tuny uhlí s průměrnou výhřevností během topné sezóny, což dává náklady kolem 17 000 Kč.

 

Fotografie: Hořící dřevoDřevo

Dřevo je oblíbené obnovitelné palivo. Při spalování uvolňuje do životního prostředí mnohem méně škodlivých sloučenin než černé uhlí. Popel tvoří pouhá 3 % hmoty dřeva a navíc není problém ho likvidovat.

K vytápění domu se používá palivové dříví (dřevěný odpad – kmeny, větve a kořeny nařezané na kousky), kůra a listí drcené v drtiči. Pokud se má dům vytápět dřevem, je potřeba se postarat o přísun paliva.

Palivové dřevo nemůže být čerstvé – mělo by být odleželé rok a půl, a ještě lépe dva roky. Když je mokré, špatně hoří a silně kouří. Negativní vliv má i na ekonomiku hoření – využívá se ho mnohem více než sušeného dřeva, protože část energie vzniklé při jeho spalování se spotřebuje na proces odpařování vody. Vyplatí se proto dbát na správné skladování dřeva a chránit ho před vlhkostí.

Výhřevnost dřeva je nižší než u uhlí. K vytápění domu je potřeba několik metrů krychlových na jednu topnou sezónu. Krbová vložka s teplovzdušným rozvodem (DGP) v domě o ploše cca 100 m² na dřevo a provozovaná po celou topnou sezónu spotřebuje cca 15 m³ dřeva. Kubický metr dřeva (asi 450 kg) stojí okolo 1000 Kč.

Vyšší výhřevnost, srovnatelnou s uhlím, mají v poslední době oblíbené pelety a brikety, tedy lisované piliny a štěpky (pocházející z odpadu) prodávané ve formě granulí.

V tomto případě se také musíme postarat o místo pro skladování paliva. K vytápění domu o ploše asi 100 m² je potřeba 3,5-5 tun. Taková zásoba bude obsahovat cca 5-8 m³.

Nejméně údržby vyžaduje kotel na pelety – je potřeba jej nabíjet 1-2x týdně. Tuna tohoto paliva stojí asi 10 000 Kč. Pro vytápění rodinného domu je potřeba 3-5 tun pelet ročně.

 

TIP: Dřevo je typické palivo používané na topení v krbu. Víte, jak vybrat ten správný krb?

 

Vytápění domu topným olejem

Lehký topný olej se běžné používá k vytápění rodinných domů. Je dodáván cisternami a musí být skladován ve speciálních nádržích. Nádrž by měla mít dostatečně velkou kapacitu, abychom nemuseli často doplňovat zásoby paliva – minimálně 1000 l.

Topný olej obsahuje síru, která při spalování vytváří agresivní látky urychlující korozi prvků kotle a spalinového systému, proto je velmi důležité, aby byly vyrobeny z kvalitních materiálů. Proto je mimo jiné cena olejových kotlů o něco vyšší než u plynových.

Síra obsažená ve výfukových plynech je také škodlivá pro životní prostředí. Olejové kotle vyžadují kvůli vznikajícím nečistotám častější kontroly, čištění a seřizování než plynové kotle.

Olejový kotel se od plynového liší také hořákem. Olejové hořáky rozprašují nebo odpařují olej a mísí se se vzduchem. Dobré promíchání se vzduchem zaručuje vysokou účinnost spalovacího procesu.

Máte-li olejový kotel, nemůžete zanedbávat jeho servis. Po každém natankování paliva do nádrží by měl být přivolán servisní technik, který seřídí hořák a přizpůsobí jeho činnost vlastnostem paliva.

Olejové kotle jsou plně automatické a bezúdržbové, a proto se pohodlně používají. Většina z nich je stojící zařízení. Vyrábějí se i v ekonomickém provedení – jako kondenzační zařízení. Jejich účinnost je dokonce 106 %. Roční přibližné náklady na vytápění domu o rozloze 150 m² začínají na 40 000 kč.

 

Tepelné čerpadlo – ekologický a efektivní zdroj tepla

Toto zařízení, které využívá energii z obnovitelných přírodních zdrojů, je jedním z nejefektivnějších a nejekologičtějších řešení.

Tepelná čerpadla nevyžadují údržbu, jsou bezporuchová a bezpečná.

Velkou nevýhodou jsou však vysoké náklady na instalaci (ceny tepelných čerpadel začínají na 200 000 Kč) a složitá montáž.

Odhadovaná doba, po které se tato investice obvykle vrátí, je 5-7 let. Velmi vysoké náklady na instalaci tepelných čerpadel lze ovšem snížit dotacemi.

Průměrné roční provozní náklady tohoto topného systému, určeného k vytápění 150 metrového domu, činí cca 15 000 Kč/rok.

 

TIP: Věděli jste, že na tepelná čerpadla či fotovoltaiku můžete získat dotace?

 

Vytápění elektřinou

Elektrické vytápění není levné řešení. Zvláště nyní, kdy náklady na elektřinu v roce 2022 vyletěly vzhůru, se toto řešení volí mnohem méně často.

Tato metoda se však může ukázat jako odpověď na otázku, jaké vytápění domu bude fungovat v případě malé stavby. V takové situaci bude nejlépe fungovat metoda podlahového vytápění.

 

Jak funguje podlahové vytápění?

Určitě vás zajímá, jak funguje podlahové vytápění. Tajemství je v tom, jak jej nainstalovat. Pod podlahou jsou umístěny speciální elektrické rohože nebo systém topných trubek vedoucích ohřátou vodu, které vydávají teplo podlahou do celé místnosti.

Funkci zprostředkovatele tepelné energie zde plní betonová mazanina.

Vyzařování tepla přes podlahy je komfortním řešením, protože způsobuje nejoptimálnější rozložení teploty uvnitř místnosti – nejteplejší je v úrovni nohou, zatímco teplota kolem hlavy a trupu je mírná, což zajišťuje obecný komfort a pohodu.

Na rozdíl od klasických radiátorů má podlahové vytápění výhodu, že je energeticky úspornější, protože k vytopení místnosti stačí mnohem nižší teplota topného média (až 45-55 C°).

Teplo vydávané podlahou je navíc rovnoměrně rozloženo po celém interiéru, nevznikají tak teplejší a chladnější zóny jako u tradičního systému. Podlahové vytápění se také vyznačuje nízkou tepelnou setrvačností, což znamená, že podlaha se sice dlouho zahřívá, ale zároveň déle udrží teplo.

 

Fotovoltaika

Solární energie je v poslední době velmi populární. Instalace fotovoltaiky vám také může pomoci ušetřit za vytápění, zejména při aktuálně nevyzpytatelných cenách energií.

Vyprodukovanou energii lze použít nejen k provozu našich spotřebičů a světel, ale také k vytápění. Elektrické vytápění domu pomocí fotovoltaiky lze realizovat několika různými způsoby.

 

Výhody a nevýhody solárního ohřevu

Všechny způsoby vytápění domů fotovoltaikou (ale i elektřinou z jiných zdrojů) mají některé společné výhody a nevýhody.

Mezi výhodné vlastnosti patří mimo jiné to, že energie ze slunce nic nestojí, neprodukuje žádné emise škodlivých zplodin hoření nebo také to, že odpadává nutnost skladování paliva. Poslední podstatnou výhodou je také snadná obsluha.

Na druhou stranu hlavní nevýhodou je nedostatek energie při výpadku sítě, tzn. nesvítí-li slunce, netopíme.

Fotovoltaika je tedy skvělým doplňkovým způsobem pro zisk energie a potažmo vytápění, ale určitě na ní nemůžeme spoléhat jako na jediný zdroj.

 

Souhrn

Při rozhodování o stavbě či rekonstrukci domu si budeme muset odpovědět na otázku: „Uhlí, pelety nebo ekohrášek? Nebo snad plyn?”

Výběr způsobu vytápění domu není snadný úkol. Každá možnost má své výhody a nevýhody.

Abychom se mohli správně rozhodnout, měli bychom si nejprve stanovit individuální podmínky a preference a na základě toho se rozhodnout, která varianta pro nás bude nejlepší.

V některých případech se dokonce vyplatí více investovat a vybavit se dvěma zdroji tepla: v případě poruchy nebo zvýšení provozních nákladů jednoho z nich zůstává druhý.

Plynové nebo elektrické vytápění může doprovázet krb na pelety nebo dřevo, pokud jsme na takovou investici připraveni.

Tomáš Konieczny, obsahový a SEO specialista