Fotografie: Muži měří šikmou střechu

Porovnání rovné a šikmé střechy – výhody a nevýhody

Střecha je jedním z nejdůležitějších prvků každého domu nebo budovy. Slouží k ochraně před srážkami a vlivy počasí a také dodává budově charakteristický vzhled. Existují různé typy střech, které se liší svým tvarem, materiálem a konstrukcí. Mezi nejčastěji používané typy patří šikmá a rovná střecha. Podívejte se, jaké jsou mezi nimi rozdíly.

Při stavbě domu vás čeká mnoho rozhodnutí, která nemusí být zrovna jednoduchá. Ať už se jedná o tvar domu, vhodné materiály nebo konkrétní typ střechy, vaše rozhodnutí by nemělo být impulzivní. Přece jen je pravděpodobné, že v domě budete chtít žít desítky let. Podívejte se na porovnání rovné a šikmé střechy, aby rozhodování bylo alespoň o něco snazší.

Šikmé střechy

Šikmé střechy jsou nejčastějším typem střechy, který se používá na rodinných domech, vilách, chatách a menších budovách po celém světě. Za šikmé jsou považovány střechy se sklonem od 10° do 45°. Jejich charakteristický tvar a konstrukce poskytují výhody při odvodu srážek a sněhu a při využívání střešního prostoru jako podkrovních pokojů a úložných prostorů. Šikmé střechy jsou také důležitou součástí vzhledu budovy, který může být pro různé tvary střechy odlišný.

 

Fotografie: šikmá střecha

 

6 nejčastějších typů šikmých střech

Majitelé domů mají k dispozici mnoho typů šikmých střech, které se liší svými rozměry, tvary a strmostí. Mezi šest běžných typů šikmých střech patří:

1. Střecha typu Gambrel

Gambrel střecha je typ šikmé střechy, který se skládá ze dvou nebo více ú rovní s různými sklonem. Sklon střechy je typicky velmi mírný uprostřed střechy a na okrajích naopak velmi strmý, což vytváří velký prostor pro podkrovní bydlení nebo úložné prostory. Gambrel střecha je oblíbená pro svůj tradiční vzhled a praktické využití prostoru. Tento typ střechy je často používán na venkovských domech a stodolách.

2. Sedlová střecha

Jedná se o nejběžnější střechy, které používají majitelé domů. Sedlové střechy vytvářejí trojúhelníkový tvar, přičemž obě strany jsou stejně strmé a nahoře se spojují.  Protože jsou strmé, dobře se osvědčují v deštivých nebo zasněžených oblastech, protože rychle odvádějí kapalinu na zem pod nimi. Konstrukce plně podepřených rámů těchto střech může pomoci zajistit, aby odolaly silným větrům nebo hurikánům.

3. Mansardová střecha

Mansardové střechy , nazývané také francouzské nebo obloukové, mají čtyři strany a každá z nich má dvojitý sklon. Všechny strany se uprostřed spojují a vytvářejí střechu s nižším sklonem. Jsou užitečné pro větší domy a pro majitele domů, kteří plánují vestavět další místnosti nebo přistavět další části domu.

Protože má nižší sklon než většina ostatních, stavitelé často upouštějí od výstavby této střechy v místech s velkým množstvím sněhu nebo dešťových srážek, protože není schopna účinně odvádět vodu.  Při stavbě nebo výměně této střechy může být nejlepší použít materiály, jako jsou kovové nebo asfaltové šindele.

4. Valbová střecha

U domů, kde je hodně srážek, zvažte instalaci valbové střechy. Skládá se ze čtyř stran, které jsou stejně dlouhé a nahoře se setkávají a vytvářejí hřeben střechy. Protože všechny čtyři strany obsahují sklon dovnitř, je tato střecha robustní a skvěle zvládá silný vítr, sníh a déšť. Můžete použít pokročilé materiály a složité konstrukce, abyste zajistili vysokou odolnost střechy vůči drsným povětrnostním podmínkám.

5. Jednoplášťová střecha

Jednoplášťové střechy mají jednu krokev, která se svažuje jedním směrem, a patří tak k nejjednodušším typům šikmých střech. Z tohoto důvodu jsou jednoplášťové střechy jedny z nejlevnějších na stavbu a montáž . Stavitelé se často snaží, aby sklon těchto střech byl větší než 45 stupňů, což jim pomáhá zajistit lepší odvod sněhu nebo deště. Mezi běžné stavby s těmito střechami patří kůlny, přístřešky a chatky.

6. Střecha s dvojitým sklonem

Střechy s dvojitým sklonem jsou kombinací dvou jednoplášťových střech. To znamená, že mají dvě šikmé plochy, které se konstrukčně podobají jednoplášťovým střechám a rozšiřují se v různých směrech.

Jsou běžné u domů s různými tvary, například u těch, které shora vypadají jako písmeno „L“. Stavitelé se snaží o ideální sklon v rozmezí 45 až 60 stupňů pro správné odvodnění. Lze je využít k budování asymetrických konstrukcí v závislosti na tvaru a velikosti půdorysu stavby.

Výhody šikmých střech

Stavíte nebo rekonstruujete? Seznámení se s plusy a mínusy jednotlivých střešních konstrukcí vám může pomoct orientovat se v tom, na co si dát pozor při rekonstrukci domu nebo jeho kompletní stavbě.

Existuje mnoho důvodů, proč mohou šikmé střechy zlepšit kvalitu domu. Mezi největší výhody, které  stavitelům i obyvatelům poskytují, patří:

Dlouhá životnost

Mnoho materiálů, které stavební dělníci používají při stavbě šikmých střech, má dlouhou životnost, což umožňuje, aby tyto střechy zůstaly stabilní a účinné po delší dobu. Nejlepšími materiály, které se pro šikmé střechy používají, jsou kovové a asfaltové šindele, pálené a betonové tašky.

Životnost šikmé střechy se odvíjí od použitého materiálu, podnebí a údržby. I přes to se nejméně jednou za 30-50 let opravě nevyhnete. Vhodným řešením je spojit opravu střechy s dalšími úpravami v domě.

Méně údržby

Protože jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, vyžadují šikmé střechy obvykle méně běžné údržby po celou dobu své životnosti, což může být pro kupce domů cenově výhodné.

Efektivní odvodnění

Většina šikmých střech má strmé úhly, které usnadňují sklouzávání sněhu a deště, a zabraňují tak únikům nebo jiným škodám způsobeným vodou. Díky tomu si poradí i s drsnými povětrnostními podmínkami, jako je déšť nebo hurikán.

Atraktivní vzhled

Protože jsou tyto konstrukce dobře vidět ze země, mohou se některým lidem zdát vizuálně přitažlivější než ploché střechy. Jejich rozmanitost stylů také může umožnit jedinečnější návrhy, což může majitelům domů nebo stavitelům umožnit využít jejich kreativitu.

Lepší větrání

Konstrukce těchto střech vytváří přirozenou mezeru mezi krokvemi, což může přispět ke zlepšení energetické účinnosti domu díky zvýšenému větrání.

Kompatibilita se solárními panely

Sklon těchto střech je ideálním místem pro instalaci solárních panelů, které musí být pro správnou funkci pod určitým úhlem. Díky této konstrukci mohou stavitelé snadno přidat solární panely bez nutnosti instalace dalšího zařízení.

Nevýhody šikmých střech

Šikmé střechy mají i své nevýhody, které je nutné při výběru správného typu střechy zvážit.

1. Vyšší hmotnost

Vzhledem k vyšší hmotnosti oproti rovným střechám, více zatěžují základy budovy. Z toho důvodu se výběr šikmé střechy prodraží, jelikož šikmé střechy vyžadují masivnější základovou desku a větší hloubku založení základů.

2. Problémy podkroví

Pokud se rozhodnete podkroví využívat pro obytné účely, počítat musíte i s problémy, které se k podkroví vážou. Při špatném zateplení to může být teplota, která se v podkroví přirozeně vyšší. Druhým problémem může být oslnění přímými slunečními paprsky střešními okny. Tyto překážky může ale eliminovat správné zateplení, kvalitní okna, vhodná stínící technika nebo zatemňovací látky.

3. Není vhodná pro každý objekt

Šikmá střecha není možná u některých budov s členitým tvarem, s více podlažími nebo složitým půdorysem.

4. Pořizovací cena

Vyšší pořizovací cena šikmé střechy je způsobena zejména složitější instalací a náklady na krytinu.

Rovné střechy

I rovné střechy mají ve skutečnosti minimální sklon, aby nedocházelo k dlouhodobému zadržování vody na jejich povrchu. Takto nízký sklon však zadržuje sníh a vodu mnohem déle než střecha s velkým sklonem, a proto potřebuje zcela jiný materiál, aby zůstala vodotěsná.

 

Fotografie: dům s plochou střechou

 

V případě netěsnosti rovné střechy může dojít k poškození zdiva a fasády, interiérů a tvorbě plísně. Zatímco standardní šikmé střechy mají obvykle šindele nebo tašky, které se překrývají jako rybí šupiny, takže voda po nich klouže, plochá střecha je navržena jako souvislý nebo monolitický povrch, který může po omezenou dobu zadržovat stojící vodu.

 

Tip: Víte, jak správně udržovat fasádu domu, aby vydržela dlouhá léta?

 

U plochých střech rozlišujeme 3 hlavní typy povrchů

1. Membránové střechy

Existuje několik typů membránových střešních krytin, včetně pryžových a plastových. Nejběžnějším typem používaným pro ploché střešní krytiny obytných budov je EPDM (ethylen-propylen-dien monomer), materiál ze syntetické pryže, který se běžně používá také jako obložení jezírek.

Membránová střešní krytina se skládá z vrstvy izolační desky překryté deskami (membránou) z pryže EPDM nebo jiného materiálu. Membrána EPDM může být volně položená a držená na místě pomocí zátěže, jako je říční kámen nebo zdicí dlažba. Membrána může být také připevněna nebo přilepena k izolační vrstvě.

2. Vestavěná střešní krytina – BUR

Před rozvojem modifikovaných asfaltových a membránových krytin byla nejběžnějším typem plochých střech střešní krytina BUR. BUR se skládá z mnoha vrstev: spodní vrstvu tvoří izolační desky, na nichž leží několik mezivrstev dehtu nebo asfaltu střídaných vrstvami střešní lepenky. Vrchní vrstva je nejčastěji z hrubého štěrku. Výsledkem je silná, pevná a bezešvá střešní konstrukce, která je vysoce odolná proti poškození.

Zatímco v některých komerčních aplikacích se vestavěná střešní krytina stále používá, u rodinných domů není běžným typem střechy, a to především kvůli její hmotnosti, tloušťce a také silnému zápachu a nepořádku, který vzniká při její pokládce.

3. Bitumenová střešní krytina (MBR)

Modifikovaná bitumenová střešní krytina (MBR) byla vyvinuta na počátku 60. let 20. století jako lehčí alternativa k BUR. Je také bez většiny nepořádku, tepla a zápachu, které jsou spojeny s instalací BUR.

Modifikovaná bitumenová střešní krytina je pružný materiál na bázi asfaltu s minerální vrchní vrstvou, podobně jako tradiční asfaltové šindele. Dodává se ve válcovaných listech, které jsou 1 metr široké. Tyto desky se na střechu navíjejí na podkladovou fólii s předepsaným přesahem.

Tradiční způsob pokládky zahrnuje zahřívání zadní strany krytiny při jejím odvíjení, čímž se materiál v podstatě roztaví na základní vrstvu. Existují také samolepicí verze modifikovaného asfaltu.

Výhody plochých střech

Nižší náklady na výstavbu a opravy

Ploché střechy zabírají méně místa, a proto se na ně spotřebuje méně materiálu než na šikmé střechy. To zlevňuje počáteční výstavbu, ale také znamená úspory v případě nutnosti rozsáhlejších oprav.

 

Tip: Znáte tyto přírodní materiály pro stavbu domu? Kromě přírody možná v budoucnu dokáží ušetřit i nějakou tu korunu.

 

Všestrannost

Někteří majitelé domů mění své části plochých střech na střešní zahrady. Ploché střechy jsou také ideální pro stavbu střešních palub. Majitelé domů mohou plochou střechu využít jako krásný doplněk, který zároveň poskytuje dodatečnou ochranu před povětrnostními vlivy.

Energetická účinnost

Ploché střechy jsou fantastické pro udržení přijatelných nákladů na energie v domácnosti, zejména v teplejším podnebí. Zatímco šikmé střechy mohou zadržovat nežádoucí teplý vzduch nebo umožňovat únik ochlazeného vzduchu, plochá střecha znamená méně prostoru nad hlavou, kde může vzduch stagnovat.

Nevýhody plochých střech

V chladném počasí nespolehlivé

Ploché střechy představují pro majitele domů v chladnějším podnebí několik problémů. Na plochých střechách se častěji hromadí voda a může docházet k nebezpečnému hromadění sněhu a ledu. Pokud plánujete stavbu s plochou střechou v chladnějším podnebí, poraďte se se svým stavitelem o možnostech ochrany proti povětrnostním vlivům a materiálu.

Kratší životnost

Většina šikmých střech vydrží při správné péči 20 a více let, ale ploché střechy je zpravidla nutné vyměnit každých přibližně 10 let. Národní asociace pokrývačů uvádí, že mnoho majitelů domů přechází na šikmé střechy právě z tohoto důvodu.

„Zelené“ střechy

Udržitelné a ekologické materiály jsou v dnešní době velký fenomén, ale i přesto může přeměna ploché střechy na zahradu způsobovat problémy s invazivními kořeny rostlin. Bez řádného ošetření mohou rostliny proniknout do střechy a způsobit problémy se zatékáním.

Výběr je na Vás

Závěrem můžeme říci, že volba mezi šikmou a plochou střechou závisí na mnoha faktorech, jako jsou preference majitele, stavební předpisy, místní klimatické podmínky a rozpočet. Oba typy střech  mají své výhody a nevýhody a jejich vhodnost závisí na konkrétní situaci.

Zatímco šikmé střechy jsou tradiční volbou, jsou obecně dražší než ploché střechy a jejich instalace může být náročnější. Na druhou stranu jsou šikmé střechy estetičtější, poskytují lepší odvodnění a větší prostor pro izolaci a skladování.

Ploché střechy jsou moderní volbou, která se často používá pro komerční a průmyslové budovy. Jsou obvykle levnější a snadnější na instalaci, ale mohou vyžadovat pravidelnou údržbu a jsou náchylnější k únikům vody. Na druhou stranu jsou ploché střechy více energeticky účinné a mohou být využity pro zelené střechy.

Při výběru mezi šikmou a plochou střechou je důležité zvážit všechny faktory a poradit se s odborníkem, aby byla zvolena nejvhodnější volba pro konkrétní stavbu.

Pavel Horský, Specialista na optimalizaci webů – Naučte se, jak nastavit základní SEO a on page faktory na svém webu